Intro

Portfolio Masonry

All
  • All
  • Aktorka
  • Choreografka
  • Modelka
  • Tancerka

Jakub Kamiński

Modelka

Jakub Szafrański

Modelka

if/Then

Tancerka

Manhattan

Choreografka, Tancerka

Halka

Aktorka, Tancerka

Black is the colour

Tancerka

Helena Ganjalyan

Modelka

Robo i Osobo

Aktorka